Yayin Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017

246
Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017
Avrupa Konseyi
Stratejik Plan
Avrupa Konseyi
2013
2012 yılında ortaya konan Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Geçiş Programı üye Devletlerde uygulanmalarının desteklenmesini yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği standartlarının etkilerini ve görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için Program, tüm Avrupa Konseyi karar alma ve danışma organlarının harekete geçirilmesi için gerekli olan siyasi ve mali desteğin sağlanmasını ve bu organların toplumsal cinsiyet eşitliği gündemlerinin oluşturulması ve değerlendirilmesine dahil edilmesini gerektirir. Bu Strateji toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra kadın erkek eşitliğine ilişkin 2010 yılında gerçekleştirilen son Avrupa Konseyi Bakanlar Konferansı sonuçlarına ilişkin Avrupa Konseyi yasal mevzuatı ve politika mevzuatı üzerinde temellenmekte ve bunu Avrupa Konseyindeki mevcut ekonomik bağlam ve siyasi dengelerle ilişkilendirmektedir. Bu Strateji 2014 ve 2017 yılları için Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programına ilişkin hedef ve önceliklerin bir taslağını sunmakla beraber çalışma metotlarının yanı sıra sonuçların görünürlüğünün arttırılması için gerekli olan önlemleri belirler.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.