Yayin İnsan Hakları Değerlendirmesi Eğitimi İzleme Faaliyetleri Çalıştay Rehberi

2467
İnsan Hakları Değerlendirmesi Eğitimi İzleme Faaliyetleri Çalıştay Rehberi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2020
İnsan Hakları Değerlendirmesi Eğitim Faaliyetleri: Çalıştay Rehberi, Equitas - Uluslararası İnsan Hakları Eğitimi Merkezi (Equitas) ve Birleşmiş Milletler İnsan HaklarıYüksek Komiserliği’nin (OHCHR) dünyanın çeşitli yerlerindeki ortaklarının faal çalışmalarından ilham alınarak hazırlanmıştır. Bu Rehber, insan hakları eğitimine katılan bireylerin, insan hakları eğitimi faaliyetlerinin etkin eğitimsel değerlendirmesini yapma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan iki buçuk günlük bir çalıştayın ana hatlarını vermektedir. Bu rehberde ana hatları verilen çalıştay, katılımcıların insan hakları eğitimi kursları oluşturması için kapsamlı ve etkili bir değerlendirme planı geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.