Yayin Sivil Toplum için Pratik Bir Rehber: Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Sistemi

2468
Sivil Toplum için Pratik Bir Rehber: Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Sistemi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2014
Bu Rehber, sivil toplum aktörlerinin (STA) çalışmaları ilgili sorunlara dikkat çekmektedir. Rehber, “sivil toplum” ve “sivil toplum alanı” terimlerinin tanımı ile başlamaktadır. Rehber, daha sonra, ifade, örgütlenme ve barışçı toplantı özgürlüğü ve kamu işlerine katılma hakkı ile ilgili uluslararası insan hakları standartları da dâhil olmak üzere özgür ve bağımsız bir sivil toplum çalışması için gerekli koşullar ve çevre için genel bir değerlendirme sağlamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.