Yayin Özel Usül Bildirimleri Bilgi Notu

2470
Özel Usül Bildirimleri Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıldönümünde, özel usul yetkisine sahip makamlarca hazırlanan bildirimler her zaman olduğu gibi güncelliğini ve önemini korumaktadır. İnsan hakları ihlalleri iddiaları hakkında bir diyalog kurulmasını amaçlayan bu bildirimler, Bildirgede öngörüldüğü üzere, herkesin hak ettiği etkili çözüm yollarının gerçekleştirilmesine yönelik küçük de olsa bir katkı sunmayı amaçlar.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.