Yayin Avrupa Sosyal Şartı

248
Avrupa Sosyal Şartı
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1961
Avrupa Konseyi üye Hükümetler tarafından kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.