Yayin Avrupa Sosyal Şartı-Avrupa için Yeni Bir Sosyal Anayasa

249
Avrupa Sosyal Şartı-Avrupa için Yeni Bir Sosyal Anayasa
Avrupa Konseyi
Kitap
Avrupa Konseyi
2010
Elinizdeki cilt aslında daha büyük bir teşebbüsün parçasıdır. Esasında Avrupa Sosyal Şartı 1990’ların ortasından itibaren, Gözden Geçirilmiş halinin 1996’da kabul edilmesi ve toplu şikayet usulünü getiren Ek Protokol’ün 1998’de yürürlüğe girmesiyle yeniden gündeme getirilmeye başladı. Yazarlar şu ortak görüşü paylaşmaktadır: şayet Şart’ın potansiyeli tam olarak fark edilirse ve özellikle de belgenin Avrupa Sosyal Haklar Komitesi yorumunun daha iyi anlaşılması ve özümsenmesi ve dolayısıyla daha sosyal ve kucaklayıcı bir Avrupa’nın inşasına katkıda bulunmasına olanak sağlanırsa Avrupa Sosyal Şartı’nın önünde bekleyen önemli bir gelecekten bahsedilebilir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa Sosyal Şartı
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.