Yayin Türkiye: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün ziyaretinin üzerinden beş yıl geçti, işkence yaygınlığını koruyor

2495
Türkiye: Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün ziyaretinin üzerinden beş yıl geçti, işkence yaygınlığını koruyor
Basın Açıklaması
Cenevre-Brüksel-Ankara-İstanbul
2021
Özel Raportörün ziyaretinin beşinci yıldönümünde aşağıda imzası bulunan örgütler, Türkiye'deki yetkililerin iddia edilen “işkenceye sıfır tolerans” politikasına rağmen işkencenin yaygınlaşmaya devam etmesini ve ülkedeki en endişe verici insan hakları sorunlarından biri olmayı sürdürmesini kınamaktadır. İşkence, Savaş ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi, SOHRAM CASRA Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, CISST Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, TOHAV İnsan Hakları Derneği, İHD Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TİHV İşkenceye Karşı Dünya Örgütü – Avrupa, OMCT Avrupa
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.