Yayin Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı

25
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2009
Bu elkitabı, ülkelerin hukukun üstünlüğü prensibini uygulamalarını sağlamak ve adalet sis- temi reformunu desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan bir dizinin parçasıdır. Bu elkitabı özellikle savunmasız durumda olan sekiz grup mahpusun özel ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bunlar: Ruh sağlığı bakımı ihtiyaçları olan mahpuslar; Engelli mahpuslar; Etnik ve ırksal azınlıklar ve yerli halklar; Yabancı uyruklu mahpuslar; Lezbiyen, gay, bisek- süel ve transgender (LGBT) mahpuslar; Yaşlı Mahpuslar; Ölümcül hastalığı bulunan mah- puslar ve Ölüm cezası almış olan mahpuslar.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.