Yayin Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol (Torino Protokolü)

250
Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol (Torino Protokolü)
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1991
18 Ekim 1961 tarihinde Torino’da imzaya açılan ve daha sonra “Şart” ismini alan Avrupa Sosyal Şartının işbu Protokolünü imzalayan Avrupa Konseyine üye devletler: Şartın etkinliğini, özellikle de denetim mekanizmasının işleyişini artırmaya yönelik özel tedbirler alınması gerektiğini göz önüne alarak; Şartın bazı hükümlerinin değiştirilmesi zamanının geldiğini göz önünde bulundurarak; Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolü (Torino Protokolü) kabul etmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.