Yayin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

251
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1985
Avrupa Konseyi, 1981-1984 yılları arasında yerel idarelerin özerkliği ile ilgili bazı ilkeleri tartıstı ve bir karar tasarısı hazırladı. "Yerel idarelerin güçlendirilmesi, özerkliklerinin savunulması, yerinden yönetim ve demokrasi ilkelerine dayanan bir Avrupa'nın kurulmasının temel kosuludur" görüsünden hareketle hazırlanan tasarı daha sonra "Özerklik Sartı" olarak Avrupa Konseyi'nce kabul edildi.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.