Yayin İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Kadın

2512
İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Kadın
Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Bilgi Notu
2022
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.