Yayin İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden İstihdam

2514
İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden İstihdam
Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği
Bilgi Notu
2022
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Özel Sektörün Özen Yükümlülüğü
İşçiler/Çalışanlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.