Yayin İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi

2516
İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)
Raporlar
2022
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.