Yayin Avrupa Konseyi 1675 sayılı cezasızlığı yok etme ihtiyacı konulu Tavsiye Kararı

252
Avrupa Konseyi 1675 sayılı cezasızlığı yok etme ihtiyacı konulu Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Genel Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
2009
Avrupa Konseyi 1675 sayılı cezasızlığı yok etme ihtiyacı konulu Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Parlamenterler Meclisi
Cezasızlık
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.