Yayin Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Çevre Hakkı için Bilgi Notu

2520
Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Çevre Hakkı için Bilgi Notu
David Boyd
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Güvenli, Temiz ve Sürdürülebilir Çevrede Yaşamayla İlgili İnsan Hakları Sorumlulukları Özel Raportörü
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.