Yayin YERELIZ’s Contribution to OHCHR’s Call for Inputs to the Report on “Women, Girls and the Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”

2527
YERELIZ’s Contribution to OHCHR’s Call for Inputs to the Report on “Women, Girls and the Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment”
Yereliz – Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
Bilgi Notu
2022
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Güvenli, Temiz ve Sürdürülebilir Çevrede Yaşamayla İlgili İnsan Hakları Sorumlulukları Özel Raportörü
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.