Yayin Avrupa'da Düşünce Özgürlüğü-AİHS'nin 10. Maddesi'ne İlişkin İçtihat

253
Avrupa'da Düşünce Özgürlüğü-AİHS'nin 10. Maddesi'ne İlişkin İçtihat
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü
Kitap
Avrupa Konseyi
2002
Bu kitap, 31 Aralık 2001 itibarıyla şunları içermektedir : - Düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin içtihatla ilgili bir değerlendirme. Bu kitapta doğrudan ve esas itibarıyla 10. maddeye ilişkin davalar dikkate alınmıştır. Bununla birlikte bu maddenin, Sözleşmenin ister kapsamını daraltan (özellikle 15, 16, 17. maddeler), ister daha belirgin bir korumayı güvence altına alan (özellikle 8, 9, 11. maddeler) tüm hükümlerinin ışığında değerlendirilmesi önemlidir; - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin genelde 10. maddesine ve özelde de iletişim (medya) özgürlüğüne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin başlıca kesin hükümleri ve kararlarındaki atıflar (A Bölümü) ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun en önemli raporları (B Bölümü)
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.