Yayin Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin (BMEHS) AB Tarafından Uygulanmasına İlişkin Alternatif Rapor

2532
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin (BMEHS) AB Tarafından Uygulanmasına İlişkin Alternatif Rapor
Autism Europe & Denzli Otizm Derneği
Raporlar
2021
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.