Yayin Birlikte Yaşama- Sosyal Uyuma, Kültürlerarası Diyaloga, Anlayışa, Hoşgörüye ve Demokratik Katılıma Medyanın Katkısına ilişkin Avrupa Konseyi Standartları Hakkında Elkitabı

254
Birlikte Yaşama- Sosyal Uyuma, Kültürlerarası Diyaloga, Anlayışa, Hoşgörüye ve Demokratik Katılıma Medyanın Katkısına ilişkin Avrupa Konseyi Standartları Hakkında Elkitabı
Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü; Yasha Lange
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2010
Birlikte Yaşam: Sosyal uyuma, kültürlerarası diyaloga, anlayışa, hoşgörüye ve demokratik katı lıma medyanın katkısına ilişkin Avrupa Konseyi standartları hakkında elkitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.