Yayin Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması

2545
Yoksulluğun Suç Olmaktan Çıkarılması
Derin Yoksulluk Ağı
Raporlar
2021
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.