Yayin "YANLIŞ VEYA YANILTICI BİLGİ" HÜKMÜNE İLİŞKİN CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISINA” ilişkin ACİL ORTAK GÖRÜŞ

2546
"YANLIŞ VEYA YANILTICI BİLGİ" HÜKMÜNE İLİŞKİN CEZA KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISINA” ilişkin ACİL ORTAK GÖRÜŞ
Venedik Komisyonu
Genel Görüş
Avrupa Konseyi
2022
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi, 14 Eylül 2022 tarihli bir mektupla, Türk Ceza Kanunu'na "yanlış veya yanıltıcı bilgi" ile ilgili bir hüküm getiren değişiklik taslağı hakkında Venedik Komisyonu'ndan acil görüş talep etmiştir. Bu görüş, raportörlerin yorumları ve çevrimiçi toplantıların sonuçlarının yanı sıra Türk makamlarının 6 Ekim 2022 tarihinde sunduğu yazılı gözlemler temel alınarak hazırlanmıştır. Venedik Komisyonu'nun acil görüşlerin hazırlanmasına ilişkin protokolüne uygun olarak 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanmış ve Venedik Komisyonu tarafından 132. Genel Kurul oturumunda (Venedik, 21-22 Ekim 2022) onaylanmıştır. Bu Görüşün tercümesi İHOP tarafından gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa Temel Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.