Yayin CEZA İNFAZ SÜRECİNDE ÇOCUK MAHPUSLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASINA İLİŞKİN KONTROL SORULARI VE GÖSTERGELER

2551
CEZA İNFAZ SÜRECİNDE ÇOCUK MAHPUSLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELENİN ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASINA İLİŞKİN KONTROL SORULARI VE GÖSTERGELER
Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Raporlar
2021
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.