Yayin Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ilişkin kılavuz ilkeler

2557
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ilişkin kılavuz ilkeler
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi & Etkiniz
El Kitabı/Kılavuz
2022
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.