Yayin Çocuklar ve Çocuk Adalet Sistemi-İyileştirmeye Yönelik Öneriler

256
Çocuklar ve Çocuk Adalet Sistemi-İyileştirmeye Yönelik Öneriler
Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği
Raporlar
Avrupa Konseyi
2009
Bu rapor, çocuk adalet sistemi ile ilgili uluslararası standartları ve Avrupa standartlarını tespit etmeyi ve bu standartların nasıl uygulandığına dair örnekleri ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu rapor dört temel meseleyi (önleme, yönlendirme, hüküm verme ve tutuklama) ele almazdan önce, uluslararası standartları ve Avrupa çocuk adalet sistemi standartlarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Komiseri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.