Yayin Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi

2568
Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi
Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği
Raporlar
2021
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Yaşlı Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.