Yayin Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması-Sorular ve Yanıtlar

257
Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması-Sorular ve Yanıtlar
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2007
Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması-Sorular ve Yanıtlar Çocuklar için ve çocuklarla birlikte bir Avrupa inşa etmek Çocuklar, insanlık onurlarına saygı gösterilmesi, fiziksel dokunulmazlıkları açısından yetişkinlerle aynı haklara sahiptirler ve yasa gereği kendilerine eşit koruma sağlanması gerekir. Avrupa Konseyi üyesi 47 devlet, uluslararası ve bölgesel insan hakları belgeleri çerçevesinde, insan hakları alanında acilen yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üstlenmiştir. Bu çerçevede, evde, aile içinde olanlar dâhil, çocuklara uygulanan her tür fiziksel cezayı yasaklamak ve ortadan kaldırmak üzere yasalarında reform yapmak, eğitsel ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.