Yayin H46-32 Opuz group v. Turkey (Application No. 33401/02)-In accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of the execution of judgments and of terms of friendly settlements by the Federation of Women Associations of Turkey (TKDF)

2572
H46-32 Opuz group v. Turkey (Application No. 33401/02)-In accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of the execution of judgments and of terms of friendly settlements by the Federation of Women Associations of Turkey (TKDF)
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
Gölge Rapor
2022
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.