Yayin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadından ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin sonuç ve kararlarından ortaya çıkan ilkeleri içeren İnsan Hakları ve Çevre El Kitabı (3. baskı)

2579
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadından ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin sonuç ve kararlarından ortaya çıkan ilkeleri içeren İnsan Hakları ve Çevre El Kitabı (3. baskı)
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
2023
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.