Yayin Çocuklara Yönelik Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yapılacak Yasal Reformlarda Avrupalı Parlamenterler İçin Bir Rehber

258
Çocuklara Yönelik Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yapılacak Yasal Reformlarda Avrupalı Parlamenterler İçin Bir Rehber
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2008
Çocuklara Yönelik Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yapılacak Yasal Reformlarda Avrupalı Parlamenterler İçin Bir Rehber
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.