Yayin BM Engelli Hakları Komitesi Acil durumlar dâhil kurumsuzlaştırmaya ilişkin kılavuz ilkeler

2581
BM Engelli Hakları Komitesi Acil durumlar dâhil kurumsuzlaştırmaya ilişkin kılavuz ilkeler
BM Engelli Hakları Komitesi
El Kitabı/Kılavuz
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Çalışma Hakkı
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.