Yayin İstanbul Protokolü 2022 Baskısı

2589
İstanbul Protokolü 2022 Baskısı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) & Birleşmiş Milletler’in (BM)
El Kitabı/Kılavuz
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.