Yayin Düşünce, vicdan ve Din Özgürlüğü- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9.Maddesinin Uygulanmasına Dair Kılavuz Kitap

259
Düşünce, vicdan ve Din Özgürlüğü- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9.Maddesinin Uygulanmasına Dair Kılavuz Kitap
Avrupa Konseyi; Jim Murdoch
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2007
Jim Murdoch Glasgow Üniversitesi'nde İskoçya-Birleşik Krallık kamu hukuku profesörüdür. Bu El Kitabı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“Strasbourg Mahkemesi”) ve eski Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (“Komisyon”) içtihatları tarafından güvence altına alınmış olan düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün kapsam ve içeriğini incelemektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.