Yayin Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Geri Kabul Düzenlemeleri konulu Raporu

260
Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Geri Kabul Düzenlemeleri konulu Raporu
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi; Tineke STRIK
Raporlar
Avrupa Konseyi
2010
Parlamenter Meclisi üye devletlerle Avrupa Birliği’nin yalnızca insan haklarına saygılı ve işleyen bir sığınmacı sistemine sahip ülkelerle görüşülüp uygulanmasını tavsiye etmektedir. Burada geri kabul anlaşmalarının insan hakları açısından uygun hukuksal güvenceler içermesinin sağlanması öngörülmektedir. Üye devletlerden ayrıca geri kabul anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin istatistik toplamaları ve bir de bunların kullanımına ilişkin bir izleme mekanizması oluşturma konusunu düşünmeleri istenmektedir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Parlamenterler Meclisi
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.