Yayin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme- Türkiye'nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR/C/TUR/QPR/2)

2619
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme- Türkiye'nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR/C/TUR/QPR/2)
BM İnsan Hakları Komitesi & İnsan Hakları Ortak Platformu
Bilgi Notu
2021
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Danışma Komitesi
Medeni ve Siyasi Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.