Yayin Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi- Türkiye tarafından Sözleşme'nin 40. maddesi uyarınca isteğe bağlı raporlama usulüne uygun olarak 2022 yılında sunulması gereken ikinci periyodik rapor (CCPR/C/TUR/2)

2621
Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi- Türkiye tarafından Sözleşme'nin 40. maddesi uyarınca isteğe bağlı raporlama usulüne uygun olarak 2022 yılında sunulması gereken ikinci periyodik rapor (CCPR/C/TUR/2)
BM İnsan Hakları Komitesi & İHOP
Raporlar
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Danışma Komitesi
Medeni ve Siyasi Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.