Yayin İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol

263
İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1952
Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır) birinci bölümünde belirtilenler dışında bazı hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Madde 1 - Mülkiyetin korunması Madde 2 - Eğitim hakkı Madde 3 - Serbest seçim hakkı Madde 4 - Ülkesel uygulama Madde 5 - Sözleşme ile bağlantı Madde 6 - İmza ve onay
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.