Yayin BM Çocuk Hakları Komitesi İklim değişikliği odağında çocuk hakları ve çevre hakkında 26 No’lu (2023) Genel Yorum (CRC/C/GC/26)

2638
BM Çocuk Hakları Komitesi İklim değişikliği odağında çocuk hakları ve çevre hakkında 26 No’lu (2023) Genel Yorum (CRC/C/GC/26)
Birleşmiş Milletler- UNICEF Çevirisi
Genel Yorum
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.