Yayin BM Mukadder Alakuş Kararı Tam Metninin Güncellenmiş Çevirisi(CCPR/ /C/135/D/3736/2020

2641
BM Mukadder Alakuş Kararı Tam Metninin Güncellenmiş Çevirisi(CCPR/ /C/135/D/3736/2020
BM İnsan Hakları Komitesi
Karar
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Danışma Komitesi
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.