Yayin ÇOCUK SUÇ MAĞDURLARI VE TANIKLARI İLE İLGİLİ MESELELERDE ADALET İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOL GÖSTERİCİ İLKELERİNİN ÇOCUK DOSTU VERSİYONU

2684
ÇOCUK SUÇ MAĞDURLARI VE TANIKLARI İLE İLGİLİ MESELELERDE ADALET İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOL GÖSTERİCİ İLKELERİNİN ÇOCUK DOSTU VERSİYONU
UNICEF ve UNODC tarafından
Temel Prensip
2005
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Haklarının Yaygınlaştırılması ve Korunması
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.