Yayin ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI- COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN YASALLIĞI VE İDARİ PARA CEZALARI

2693
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI- COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN YASALLIĞI VE İDARİ PARA CEZALARI
İnsan Hakları Derneği (İHD)
Raporlar
2020
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Ekonomik Haklar
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.