Yayin Covid-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhllaleri Raporu

2694
Covid-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhllaleri Raporu
Türkiye Körler Federasyonu
Raporlar
2021
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Engelli Kişilerin Hakları
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.