Yayin Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG) Karar Metni

272
Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG) Karar Metni
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, İnsan Hakları ve Yasal İşler Genel Müdürlüğü
Karar
Avrupa Konseyi
2010
Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansına katılan ülkelerin Bakanları tarafından yayınlanan “GERÇEK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ULAŞMAK İÇİN HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK İLE FİİLİ EŞİTLİK ARASINDAKİ UÇURUMUN KAPATILMASI” konulu karar metni.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.