Yayin Afet Risklerinin Azaltılmasında Yaşlı Bireyleri Kapsayıcı Araç Seti

2738
Afet Risklerinin Azaltılmasında Yaşlı Bireyleri Kapsayıcı Araç Seti
Derin Yoksulluk Ağı
El Kitabı/Kılavuz
2023
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
Yaşlı Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.