Yayin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

274
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
2011
Kadına Yönelik Şiddetle ve Aile içi Şiddetle Mücadele ve Önleme Komitesi(CAHVIO) tarafından kabul edilen Kadına Yönelik Şiddetle Ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.