Yayin Kadın Mahpuslara Muamele ve Kadın Suçlular için Hapis Dışı Tedbirlere Dair Birleşmiş Milletler Kuralları (Bangkok Kuralları)

2746
Kadın Mahpuslara Muamele ve Kadın Suçlular için Hapis Dışı Tedbirlere Dair Birleşmiş Milletler Kuralları (Bangkok Kuralları)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu & Etkiniz
Karar
2010
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Adalete Erişim
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.