Yayin İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye'nin beşinci periyodik raporunun sunulmasından önce ele alınması gereken konular listesi (CAT/C/TUR/QPR/5)

2747
İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye'nin beşinci periyodik raporunun sunulmasından önce ele alınması gereken konular listesi (CAT/C/TUR/QPR/5)
İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OMCT)
Bilgi Notu
2018
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.