Yayin Misilleme ve Sindirmelere Karşı Koruma için Kılavuz İlkeler

2748
Misilleme ve Sindirmelere Karşı Koruma için Kılavuz İlkeler
İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OMCT)
El Kitabı/Kılavuz
2021
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.