Yayin İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye tarafından Sözleşme'nin 19. maddesi uyarınca basitleştirilmiş raporlama usulüne uygun olarak sunulan 2020 teslim tarihli beşinci periyodik rapor (CAT/C/TUR/5)

2749
İşkenceye Karşı Komite (CAT) Türkiye tarafından Sözleşme'nin 19. maddesi uyarınca basitleştirilmiş raporlama usulüne uygun olarak sunulan 2020 teslim tarihli beşinci periyodik rapor (CAT/C/TUR/5)
İşkenceye Karşı Komite (CAT)- Çeviri: The World Organisation Against Torture (OMCT)
Raporlar
2022
Raporlar
Ulusal Kamu Kurumlarının Raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.