Yayin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

275
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
2011
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İHOP Çevirisi)
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.