Yayin Submission to the United Nations Commission on the Status of Women: Violence and Discrimination against LGBTI+ Women in Turkey

2752
Submission to the United Nations Commission on the Status of Women: Violence and Discrimination against LGBTI+ Women in Turkey
Kaos GL
Bilgi Notu
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Haklarının Yaygınlaştırılması ve Korunması
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.